Spis grodzisk

Nazwa/Najbliższa miejscowość: Pręgowo Dln / Babi Dół
Jak dotrzeć: Grodzisko położone jest około 2km na zachód od wsi Pręgowo Dln.,na wzgórzu porośniętym przez liściasty las, nieopodal płynie strumień.
Współrzędne geograficzne: więcej informacji
Stan grodziska: dobrze zachowane, z wyrażnie czytelnym kształtem. Miejsce jest ciężko do znalezienia i leża poza obszarem działalności leśnej / rolniczej co prawdopodobnie przyczyniło się do tego że unikneło dewastacji.
Opis: Grodzisk położone na 30 metrowym wzniesieniu otoczone od strony północnej, południowej i zachodniej głebokimi i szerokimi dolinami. Po stronie Pd. i Pd-Wsch u podstawy wzgórza płynie niewielki strumień otoczony podmokłym terenem, zapewne przeszłości potok był szerszy i większym stopniu zabezpieczał dostęp do grodu. Oprócz strony zachodniej wyraźnie rozlóżnialne wały, wysokie na 2 metry od strony majdanu. Z analizy terenu można wnioskować , że droga dojazdowa do grodziska prowadziła od strony Pd-Wsch.
Obszar całego grodziska porośnięty jest dość gęstym lasem liściasym.
Historia
: prawdopodobnie jest to grodzisko wczesnośredniowieczne
Badania archeologiczne: brak wiadomości
Mapa:
Grodzisko na przedwojennej mapie topograficznej
Grodzisko naniesione na
przedwojennej mapie toograficznej
Grodzisko zaznaczone na współczesnej mapie topografi
Grodzisko naniesione
na współczesną mapę poglądową
Zdjęcia:
Grodzisko na przedwojennej mapie topograficznej
Grodzisko widoczne na zdjęciu satelitarnym
Grodzisko na przedwojennej mapie topograficznej
Część wału grodziska, strona zachodnia
Opracował: Michał Szymański 2003
Zewnętrzne odnośniki: